ព័ត៌មានជាតិ

រកឃើញ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៣០នាក់ទៀត នៅខេត្តកំពត

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពត នៅថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីករណីរកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៣០នាក់បន្ថែមទៀត ។

សូមបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ខេត្តកំពត មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុប ចំនួន១០៨៩នាក់ ក្នុងនោះបានព្យាបាល ជាសះស្បើយ៦៧៤នាក់ និងកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួន៤០៤នាក់ ស្លាប់១១នាក់ ។

To Top