ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលរាជធានី សម្រេចដាក់ចេញ​វិធានការរដ្ឋបាល ១៤ថ្ងៃ ចំពោះមុខរបរ ឬអាជីវកម្ម មានហានិភ័យ​ ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ និងមិនឲ្យជួបជុំ លើសពី១៥នាក់

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានសម្រេច ដាក់ចេញនូវវិធានការរដ្ឋបាល ដោយផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន ចំពោះសកម្មភាពការងារ មុខរបរ ឬអាជីវកម្ម ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ នៃការឆ្លងរាលដាល​ ជំងឺកូវីដ១៩ និងការជួបជុំ ឬការប្រមូលផ្តុំមនុស្ស ជាលក្ខណៈឯកជន នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រ រាជធានីភ្នំពេញ សម្រាប់រយៈពេល១៤ថ្ងៃ គិតចាប់ពីម៉ោងសូន្យ នាថ្ងសទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ។

To Top