ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងធនធានទឹក ព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក នៅតាមស្ថានីយ ជលសាស្ត្រនានា ប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនានេះ

ភ្នំពេញ​ ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញព្រឹត្តបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក នៅតាមបណ្តាស្ថានីយជលសាស្ត្រទាំង៨ រួមមានស្ថានីយ ៖

១- ទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែង
២- ទន្លេមេគង្គក្រចេះ
៣- ទន្លេមេគង្គកំពង់ចាម
៤- ទន្លេបាសាក់ចតុមុខ
៥- ទន្លេមេគង្គអ្នកលឿង
៦- ទន្លេបាសាក់កោះខែល
៧- ទន្លេសាបព្រែកក្តាម
៨- ទន្លេសាបកំពង់លួង

សូមអានព្រឹត្តបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ របស់ក្រសួងធនធានទឹក ពីស្ថានភាពកម្ពស់ទឹក នៅតាមបណ្តាស្ថានីយជលសាស្ត្រ ដូចខាងក្រោម៖

To Top