ព័ត៌មានជាតិ

១-១៥ កក្កដា សាំងធម្មតាតម្លៃ ៤០០០រៀល ម៉ាស៊ូត ៣៦០០រៀល ក្នុង ១ លីត្រ

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីថ្លៃ លក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ នៅតាមស្ថានីយ៍ បានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ប្រេងសាំងធម្មតាមានតម្លៃ ៤០០០រៀលក្នុង១លីត្រ ខណៈប្រេងម៉ាស៊ូតតម្លៃ ៣៦រៀលក្នុង១លីត្រ ៕

To Top