ព័ត៌មានជាតិ

ប្រេងឥន្ទនៈនឹងឡើងថ្លៃ៤១០០រៀល

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រកាសថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦-៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ តម្លៃប្រេងសាំងធម្មតា នឹងឡើងដល់៤១០០ ខណៈម៉ាស៊ូតមានតម្លៃ៣៦៥០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

To Top