ព័ត៌មានជាតិ

ខេត្តកោះកុង បន្តរកឃើញករណី ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន១៨នាក់ថ្មី និងជាសះស្បើយ ៨០នាក់

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង នៅថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន១៨នាក់ថ្មី និងមានករណី ជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន៨០នាក់ ។

To Top
×