ព័ត៌មានជាតិ

លោក ជា ចាន់តូ៖ ប្រព័ន្ធធនាគាររក្សាបានភាពធន់ និងរួមចំណែកគាំទ្រ សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច

ភ្នំពេញ៖ លោក ជា ចាន់តូ ទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានថ្លែងថា ប្រព័ន្ធធនាគាររក្សាបានភាពធន់ និងរួមចំណែកគាំទ្រ សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ជាពិសេស ជួយដល់វិស័យទទួល រងផលប៉ះពាល់ និងប្រជាជនងាយរងគ្រោះ ដោយកូវីដ-១៩។

ក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារ ជាមួយក្រុមបេសកកម្ម ពិគ្រោះយោបល់មាត្រា IV របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ដឹកនាំដោយ លោក Alasdair Scott សេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់ និងជាប្រធាន ក្រុមបេសកកម្មពិគ្រោះយោបល់មាត្រា IV សម្រាប់កម្ពុជា តាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ នាពេលថ្មីៗនេះ លោក ជា ចាន់តូ បានលើកឡើងពីស្ថានភាព សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ជាពិសេស វិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការគ្រប់គ្រងការ ឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងវិធានការគាំទ្រសង្គម និងសុខាភិបាល ដែលត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

លោកបញ្ជាក់ថា «គ្រប់គ្រងសម្ពាធអតិផរណា ដោយកម្ពុជារក្សាបានក្នុងកម្រិតទាបជាង៣% ជាមួយស្ថិរភាពអត្រាប្តូរប្រាក់ (ប្រែប្រួលទាបជាង ២%)។ កម្ពុជាក៏បានរក្សាកម្រិតខ្ពស់ គ្រប់គ្រាន់នៃទុនបម្រុងអន្តរជាតិ ដែលអាចធានាការនាំចេញ ទំនិញនិងសេវាប្រមាណ ១០ខែ។ ទន្ទឹមនេះ ប្រព័ន្ធធនាគារក៏បានរក្សាភាពធន់ និងបានរួមចំណែកក្នុងការ គាំទ្រសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច ជាពិសេសបានជួយដល់វិស័យ ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ និងប្រជាជនងាយរងគ្រោះ» ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

នាឱកាសនោះ លោក ជា ចាន់តូ ក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះ ជំនួយបច្ចេកទេសរបស់ IMF ជាពិសេសវត្តមាន ការិយាល័យតំណាងរបស់ IMF នៅកម្ពុជា និងជំនាញការ IMF នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដែលបានរួមចំណែកគាំទ្រ ការរៀបចំអនុវត្តគោលនយោបាយនានា ក៏ដូចជា ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស។

សូមរំលឹកថា បេសកកម្មពិគ្រោះយោបល់មាត្រា IV ជាបេសកកម្មរបស់ IMF ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងជាប្រចាំឆ្នាំ នៅគ្រប់បណ្តាប្រទេសជាសមាជិក ក្នុងគោលបំណងតាមដានស្ថានភាព ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងលើកជាអនុសាសន៍គោលនយោបាយ សម្រាប់អនុវត្តសំដៅគាំទ្រ ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ៕

To Top