ព័ត៌មានជាតិ

ក្នុង​​លក្ខខណ្ឌ​បន្ទាន់​!​កម្ពុជាអនុញ្ញាត ឲ្យប្រើប្រាស់ វ៉ាក់សាំងប៉ុន្មានប្រភេទនេះ ដែលផលិតនៅរុស្ស៊ី

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញវិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាត ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងលក្ខខណ្ឌបន្ទាន់នូវវ៉ាក់សាំង Sputnik V. Sputnik-Light និង EpiVacCorona ចំនួន២ប្រភេទ ដែលផលិតនៅប្រទេសរុស្ស៊ី។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

ខ្លឹមសារលម្អិតមានដូចខាងក្រោម៖

To Top