ព័ត៌មានជាតិ

នាយករដ្ឋមន្រ្តី ស្នើចិនជួយផ្នែកបច្ចេកទេស លើការផលិតវ៉ាក់សាំង កូវីដ១៩ នៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ តាមរយៈលោក វ៉ាង វិនធាន ឯកអគ្គរដ្ឋចិនប្រចាំកម្ពុជា សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃកម្ពុជា បានស្នើទៅកាន់លោក ស៊ីជីន ពីងប្រធានាធិបតីចិន ជួយលើផ្នែកបច្ចេកទេស ក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ នៅកម្ពុជា ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

សម្ដេចតេជោបន្តថា ការស្នើចិន ផលិតវ៉ាកសាំងកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា ព្រោះសម្តេចថា មិនដឹងជំងឺកូវីដ ចប់នៅពេលណានោះទេ ៕

To Top