ព័ត៌មានជាតិ

អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង បង្ហើប ពីវិន័យ និងទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួន ដ៏សាមញ្ញទាំង១០

យើងទាំងអស់គ្នាមានវិធី វិន័យ និងទស្សនៈក្នុងការរស់នៅរបស់យើងខុសៗគ្នា។ ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំចង់ចែករំលែកនូវវិន័យ និងទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនដ៏សាមញ្ញទាំង១០របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំអនុវត្តជាប់ជានិច្ចជាមួយខ្ញុំ៖


១. សូមជឿជាក់លើការខិតខំប្រឹងប្រែង និងការតស៊ូឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងកិច្ចការតូចធំទាំងអស់


២. សុភមង្គលកើតចេញពីក្នុងចិត្ត។ អ្នកគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលកំណត់សុភមង្គលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម


៣. ជីវិតតែងតែមានភាពស្រស់បំព្រង
៤. សូមញញឹមឱ្យបានច្រើន។ អ្នកមិនមែនជាម្ចាស់បញ្ហាទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនោះទេ
៥. សូមកុំប្រៀបធៀបជីវិតរបស់អ្នកជាមួយអ្នកដទៃ។ ការប្រៀបធៀបរាំងស្ទាក់ភាពរីករាយ និងមោទនភាពរបស់អ្នក
៦. សូមចងចាំបង្ហាញការដឹងគុណដល់អ្នកមានគុណរបស់យើង
៧. ពេលវេលាអាចព្យាបាលអ្វីៗស្ទើរតែទាំងអស់។ អ្វីៗនឹងអាចមានភាពប្រសើរឡើងនៅពេលអនាគត
៨. សូមបង្កើតសន្តិភាពជាមួយអតីតកាលរបស់អ្នក ដើម្បីកុំឱ្យវារំខានដល់អនាគតរបស់អ្នក
៩. សូមជួយអ្នកដទៃនៅពេលណាដែលអ្នកអាចធ្វើបាន គ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកអាចធ្វើបាន
១០. សូមផ្តល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្រួសាររបស់អ្នកជាអាទិភាពជានិច្ច។


We all have our ways on how we discipline our life. Today, I wish to share my 10 simple belief that I have carried with me:

  1. Believe in hard work
  2. Happiness is from within. You are the only person in charge of your own happiness
  3. Life is beautiful
  4. Smile! You don’t own all the problem in the world
  5. Don’t compare your life to others. Comparison steals your joy and pride
  6. Remember to be grateful
  7. Time heals almost everything. Things get better in time
  8. Make peace with your past, so that it won’t disturb your future
  9. Help others whenever you can, wherever you can
  10. Love your family, forever and always

KithMeng #RoyalGroup

To Top

ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម លើកទី៣២

SEA Game 2023