ព័ត៌មានជាតិ

រកឃើញ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន២៧នាក់ថ្មី (អូមីក្រុងទាំងអស់) ជាសះស្បើយ១២នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន២៧នាក់ថ្មី (ប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់) ខណៈមានករណីជាសះស្បើយ ១២នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់។

គួសបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន១២០ ៥៩១នាក់ ក្នុងនោះបានព្យាបាលជាសះស្បើយសរុប ចំនួន១១៧​ ០០៣នាក់ និងស្លាប់ ៣ ០១៥នាក់៕

To Top