ព័ត៌មានជាតិ

ពីថ្ងៃទី១-១៥ កុម្ភៈ សាំងធម្មតាឡើងថ្លៃ ដល់ ៤ ៥០០រៀល ក្នុង១លីត្រ

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២នេះ បានប្រកាសពីតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ចាប់ពីថ្ងៃទី១-១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ដោយសាំងធម្មតាតម្លៃ៤ ៥០០រៀល ឡើងថ្លៃជាងខែមុន ១៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ ខណៈម៉ាស៊ូត ៤ ២៥០រៀល ឡើង ២០០រៀលក្នុង១លីត្រ​ ៕

To Top