ព័ត៌មានជាតិ

សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុប ចាប់បើកទទួលសិស្ស ចុះឈ្មោះចូលរៀន ពីថ្ងៃ២៤ កុម្ភៈ

ភ្នំពេញ ៖ សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុប ចាប់បើកទទួលការចុះឈ្មោះសិស្សចូលរៀន ចាប់ពីថ្ងៃ២៤ កុម្ភៈ។

ដោយចូលរៀន ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី១ នៅ២៤ កុម្ភៈ (ថ្នាក់ចន្ទ-សុក្រ) និងថ្ងៃទី២៦ កុម្ភៈ ២០២២ (សម្រាប់ថ្នាក់ សៅរ៍-អាទិត្យ) ។

សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២១-២០២២! ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និង ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង នៅសាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប (AEU) ជាមួយការផ្តល់អាហារូបករណ៍ ១៦% ជូនដល់សិស្សបាក់ឌុបទាំងអស់ ទាំងសិស្សធ្លាក់និងជាប់បាក់ឌុប ។ក្នុងនោះអាហារូបករណ៍ផុតកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី ២៦ កុម្ភៈ ២០២២ ។

សូមចុចលើ Link នេះដើម្បីចូលមើលព័ត៌មានសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យ ?https://bit.ly/3IiQWzZ-អ្នកសិក្សាអាចចុះឈ្មោះចូលរៀនតាមរយៈ Link:?https://bit.ly/39YtNET ឬមកសាកលវិទ្យាល័យដោយផ្ទាល់……………………………-ទីតាំងទី១ : https://goo.gl/maps/HLJMgTyefQhf7viP7

-ទីតាំងទី២ : https://goo.gl/maps/e1TbrxWPXSc8utp2A☎️ 015 72 00 72, 069 775 666, 012 48 17 38សម្រាប់ព័ត៌មាននៅ #សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប ក្នុងករណីទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទមិនបាន សូមទំនាក់ទំនងមក Telegram 069775666 link: https://t.me/TolaNhelWebsite: www.aeu.edu.kh

To Top