ព័ត៌មានជាតិ

សកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុប ប្រកាសប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិត ឲ្យចូលសិក្សា ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ថ្ងៃទី២៥កុម្ភៈ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២២ ២០២៣

ភ្នំពេញ ៖ សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប ប្រកាសប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិត ឱ្យចូលសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិត និង ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ថ្ងៃទី២៥កុម្ភៈ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២២ ២០២៣ នេះ, សិក្សាជាមួយសាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិតជាតិ និងអន្តរជាតិល្បីៗ ដែលមានបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងខ្ពស់ ។

ឱកាសពិសេសបញ្ចុះតម្លៃជូន 3០% សម្រាប់អតីតនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប មន្រ្តីរាជការ និងប្រធាន អនុប្រធានក្រុមហ៊ុន ឬសហគ្រាសឯកជន។ សម្រាប់អ្នកចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃចូលរៀន ១០០នាក់ដំបូង នឹងទទួលបញ្ចុះតម្លៃ 200 ដុល្លារ សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និង ៥០០ ដុល្លារ សម្រាប់ថ្នាក់បណ្ឌិត ទទួលពាក្យចូលសិក្សា ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ ។

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ឯកទេសដែលត្រូវជ្រើសរើសរួមមាន៖ ១-វិស្វកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន, ២-វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ, ៣-បង្រៀនភាសាអង់គ្លេស, ៤-ចិត្តវិទ្យាគ្លីនិកនិងប្រឹក្សាផ្លូវចិត្ត, ៥-គ្រប់គ្រងណិជ្ជកម្ម, ៦-វិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច, ៧-ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ៨-គណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ៩-គ្រប់គ្រងខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់, ១០-គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ, ១១-គ្រប់គ្រងសណ្ឋគារនិងទេសចរណ៍, ១២-ការទូត, ១៣-នីតិសាស្រ្ត, ១៤-អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ, ១៥-រដ្ឋបាលសាធារណៈ, ១៦-ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ, ១៧-វិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ

ថ្នាក់បណ្ឌិត ឯកទេសដែលត្រូវជ្រើសរើសរួមមាន៖ ១-វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ, ២-សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម, ៣-វិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច, ៤-គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម, ៥-វិស្វកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន, ៦-នីតិសាស្រ្ត ៧-រដ្ឋបាលសាធារណៈ ៨-ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និង៩-វិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ។

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូមនិស្សិត អតីតនិស្សិត មន្រ្តីរាជការ និងប្រធាន អនុប្រធានក្រុមហ៊ុន ឬសហគ្រាសឯកជនទាំងអស់ មេត្តាអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះ ចូលរៀនឱ្យបានឆាប់ ព្រោះកន្លែងមានកំណត់ ។

❤️‍ ដើម្បីអបអរសាទរ ខួប២០ឆ្នាំ របស់សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប, AEU មានផ្តល់អាហារូបករណ៍ តាមនិទ្ទេសបាក់ឌុប ដោយស្វ័យប្រវត្តិ (ពីនិទ្ទេស A ដល់ F) ចាប់ពី ១៥% ដល់ ១០០% ជូនដល់សិស្សបាក់ឌុប (ទាំងចាស់ ទាំងថ្មី)
❤️‍ អាហារូបករណ៍ផុតកំណត់ត្រឹម ថ្ងៃទី ១៤ មករា នេះហើយ!

✅‍ ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី១ : ចូលរៀន : ថ្ងៃទី១២ មករា ២០២៣
✅‍ ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី១ : ចូលរៀន៖ ថ្ងៃទី០២ មករា ២០២៣
✅‍ ឆ្នាំទី៣ ឆមាសទី២ : ចូលរៀន៖ ថ្ងៃទី២៤ ធ្នូ ២០២២

✅‍ ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត &បណ្ឌិត
– ចូលរៀន៖ ថៃ្ងទី១៤ មករា ២០២៣ (សៅរ៍-អាទិត្យ)

– ថ្ងៃទី១១ មករា ២០២៣ (ចន្ទ-សុក្រ)

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ
☎️ 089 292 168, 098 292 168, 090 292 168
ក្នុងករណីទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទមិនបាន សូមទំនាក់ទំនងតាម
☎️ Telegram: 089 292 168 ឬតាម link: https://t.me/AEUReceptionist
សូមចុចលើ Link នេះដើម្បីចូលមើលព័ត៌មានសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យ http://promotions.aeu.edu.kh
អ្នកសិក្សាអាចចុះឈ្មោះចូលរៀនតាមរយៈ Link: https://bit.ly/39YtNET ឬមកសាកលវិទ្យាល័យដោយផ្ទាល់

ព័ត៌មានលម្អិត ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ៖ ០១៧ ៧៩៩ ៨៨៩ ៕

To Top