ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជា បន្តរកឃើញ អ្នកឆ្លងកូវីដអូមីក្រុង ២៣៨នាក់ ជាសះស្បើយ ៣១២នាក់ និងស្លាប់ម្នាក់

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ២៣៨នាក់ទៀត ជាករណីអូមីក្រុងទាំងអស់ ខណៈមានអ្នកជាសះស្បើយ ៣១២នាក់ និងស្លាប់ម្នាក់ ។

ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងថ្មីទាំង ២៣៨នាក់ មានករណីឆ្លងសហគមន៍ ២១៤នាក់ (អូមីក្រុង) និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ២៤នាក់ (អូមីក្រុង) ។

សូមរំលឹកថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដសរុប ១៣៣.៥០១នាក់ អ្នកជាសះស្បើយ ១២៧.៩៩៥នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ៣.០៤៤នាក់ ៕

To Top