ព័ត៌មានជាតិ

ចាប់ពីថ្ងៃទី២១-៣០ មេសា សាំងធម្មតាថ្លៃ ៥ ១៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី២១-៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ សាំងធម្មតា ១លីត្រ តម្លៃ៥.១៥០ រៀល ដោយឡែក ប្រេងម៉ាស៊ូត ១លីត្រ តម្លៃ៥.៥០០រៀល ៕

To Top