ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ អង្វរក ឲ្យពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី៣

ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា បានស្នើសូមអង្វរក ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី៣ ចំពោះអ្នកមិនទាន់ចាក់ ខណៈបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋជាង៦លាននាក់ទៀតមិនទាន់ចាក់ដូសទី៣ ក្នុងពេលពលរដ្ឋជាង១លាននាក់ចាក់ដូសទី៤ ។ សម្តេចថា នេះ ជាកាតព្វកិច្ចតម្រូវឲ្យចាក់ ដូច្នេះត្រូវរំដោះខ្លួនពីជំងឺកូវីដដែលអាចធ្វើទៅបាន ៕

To Top