ព័ត៌មានជាតិ

គ.ជ.ប ទទួលស្គាល់បេក្ខជន ជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រថ្មី របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅមណ្ឌលកំពង់ចាម

ភ្នំពេញ ៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានចេញសេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការប្រកាសទទួលស្គាល់ លោក ស្លេះ ពុនយ៉ាម៉ីន ជាបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៦ ឆ្នាំ២០១៨ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាម ៕

To Top