ព័ត៌មានជាតិ

គ.ជ.ប ជូនដំណឹងពីការ ប្រកាសលទ្ធផល បោះឆ្នោតផ្លូវការ នៅថ្ងៃ២៦ មិថុនា

ភ្នំពេញ ៖ គណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) នឹងធ្វើការប្រកាសផ្សាយ លទ្ធផលផ្លូវការ នៃការបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ នៅថ្ងៃ២៦ មិថុនា ខាងមុខនេះ លើបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួន ៕

To Top