ព័ត៌មានជាតិ

ពីថ្ងៃ១១-២០ វិច្ឆិកា សាំងធម្មតា ១លីត្រ ថ្លៃ៤​៤០០រៀល ខណៈម៉ាស៊ូត ៥​ ១០០រៀល

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីតម្លៃលក់ប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ ដោយចាប់ពីថ្ងៃទី១១-២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ប្រេងសាំងធម្មតាមានតម្លៃ ៤.៤០០រៀល ក្នុង១លីត្រ ខណៈម៉ាស៊ូត ៥.១០០រៀល ។

To Top