ព័ត៌មានជាតិ

ចាប់ពីថ្ងៃទី២១-៣១ ធ្នូ សាំងធម្មតាតម្លៃ ៤,០៥០រៀល ខណៈម៉ាស៊ូត ៤,៥០០រៀល ក្នុង ១លីត្រ

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ប្រកាសពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ នៅតាមស្ថានីយនានាដោយចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ត្រូវលក់សាំងធម្មតាតម្លៃ ៤,០៥០រៀល និងម៉ាស៊ូតត្រូវលក់ ៤,៥០០រៀល ក្នុង១លីត្រ៕

To Top