ព័ត៌មានជាតិ

គ.ជ.ប ទទួលស្គាល់គណបក្ស ៧ បានចុះបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត

ភ្នំពេញ៖ អ្នកនាំពាក្យ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំ ការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)បានចេញសេចក្តីប្រកាស ស្តីពីគណបក្សនយោបាយចំនួន ៧ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ លើការចុះបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ៕

To Top