ព័ត៌មានជាតិ

សម្ដេចតេជោ សង្ឃឹមថា ក្រុមហ៊ុនFacebook នឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញ លើស២០០លានដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ នៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ៖សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន អតីតនាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា បានបង្ហាញក្ដីសង្ឃឹមថា ក្រុមហ៊ុនFacebook នឹងទទួល បានប្រាក់ចំណេញលើស២០០លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនៅកម្ពុជាឯរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបាន១០ភាគរយតាមរយៈការបង់ពន្ធដែលមានទឹកប្រាក់លើស២០លានដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ។

ការបង្ហាញក្ដីសង្ឃឹមនេះ បន្ទាប់ពីក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ បានឱ្យអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុន Meta បន្តការងារនៅកម្ពុជា ខណៈ Facebook ផ្លូវការ របស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន មិនត្រូវបានរងពិន័យ។

ជាមួយនឹងការប្រកាសប្រើប្រាស់ បណ្ដាញសង្គម Facebook ឡើងវិញ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានលើកឡើងថា «សង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុនFacebook នឹងទទួល បានប្រាក់ចំណេញលើស២០០លានដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំនៅកម្ពុជា ឯរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបាន១០ភាគរយ ដែលមានទឹកប្រាក់លើស២០លានដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ(តួរលេខផ្នែកពន្ធដារ)»។

ជាមួយគ្នានេះ សម្ដេចក៏សង្ឃឹមថា ក្រុមហ៊ុនFacebook នឹងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៍ មិនងងឹតងងុល ដូចក្រុមមនុស្សខូចដែលជាមនុស្ស មិនត្រូវបានស្វាគមន៍នៅកម្ពុជានោះឡើយ៕

To Top