នយោបាយ

គ.ជ.ប ចេញសេចក្តីបំភ្លឺ ចំពោះការលើកឡើងរបស់ អង្គការ ខុមហ្រ្វែល

ភ្នំពេញ៖ គណកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ដែលហៅកាត់ គ.ជ.ប នៅថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានចេញសេក្ដីបំភ្លឺ ចំពោះការលើកឡើងរបស់ លោក កន សាវាង្ស អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតនិងតស៊ូមតិ នៃអង្គការខុមហ្វ្រែល ដែលថា «ច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត មិនបានកំណត់ថា គណបក្សត្រូវយកឯកសារដើមទៅចុះឈ្មោះឡើយ» និងសំនួរ របស់លោក ជួប នរក្សា អ្នកសារព័ត៌មាន RFI ថា «ការផ្លាស់ប្ដូរនិតតិវិធី គ.ជ.ប» ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។

To Top