នយោបាយ

គ.ជ.ប នឹងផ្សាយលទ្ធផលបឋម នៃការបោះឆ្នោតនាល្ងាចថ្ងៃ២៣ កក្កដា

ភ្នំពេញ ៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(គ.ជ.ប)បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងទុកជាមុនអំពីការផ្សាយលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣ គឺនឹងផ្សាយនាល្ងាចថ្ងៃ ២៣ កក្កដា នឹងផ្សាយបន្តតាមទូរទស្សន៍ជាតិនាថ្ងៃ២៤ កក្កដាផងដែរ៕

To Top