បច្ចេកវិទ្យា

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ ណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ iPhone, iPads និង Macs OS.ឱ្យធ្វើការអាបដេតជាបន្ទាន់

រូបភាព៖តេឡេក្រាមក្រសួងប្រៃសណីយ៍

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ បានណែនាំដល់អ្នកប្រើប្រាស់ iPhone, iPads និង Macs OS. សូមធ្វើការអាបដេតជាបន្ទាន់ ខណៈចោរព័ត៌មានវិទ្យា អាចធ្វើការហេគចូល ទៅក្នុងឧបករណ៍របស់អ្នក ដោយគ្រាន់តែចូលបើកមើល វេបសាយប៉ុណ្ណោះ ។

តាមរយៈបណ្ដាញ សង្គម តេឡេក្រាមនាថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា នេះ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍បញ្ជាក់ថា
«ជំនាន់ចុងក្រោយ ដែលត្រូវតំឡើងនោះគឺ 16.5.1 (a) សម្រាប់ iPhone, iPad និង 13.4.1 (a) សម្រាប់ Macs OS »៕

To Top