ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

វ៉ាក់សាំងបង្កាជំងឺកូវីដ-១៩ Sinopharm របស់ចិន អាចនឹងទទួលបាន ឥទ្ធិពលប្រើប្រាស់ យ៉ាងទូលំទូលាយលើពិភពលោក

ហ្សឺណែវ៖ អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) បានធ្វើឱ្យមានសុពលភាពកាលពីថ្ងៃសុក្រលើវ៉ាក់សាំងបង្កាជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Sinopharm របស់ចិនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់ ដែលជាវិធានការដើម្បីជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងសកល ជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Tedros Adhanom Ghebreyesus អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោក បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន មួយថា “នៅរសៀលនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោក បានផ្តល់ការចុះបញ្ជី ជាបន្ទាន់ទៅវ៉ាក់សាំង Sinopharm របស់ទីក្រុងប៉េកាំង ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាវ៉ាក់សាំងទី ៦ ដែលទទួលបានសុពលភាព របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក សម្រាប់សុវត្ថិភាពប្រសិទ្ធភាព និងគុណភាព” ។

លោកបានលើកឡើងថា“ នេះពង្រីកបញ្ជីវ៉ាក់សាំង ដែល COVAX អាចទិញបាន និងផ្តល់ទំនុកចិត្តដល់ប្រទេសនានា ដើម្បីពន្លឿនការអនុម័តបទប្បញ្ញត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ និងនាំចូល និងគ្រប់គ្រងវ៉ាក់សាំង” ។

COVAX គឺជាសម្ព័ន្ធភាពពិភពលោក ដែលធ្វើការដើម្បីធានាបាននូវការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌ និងស្មើភាពគ្នានៅជុំវិញពិភពលោក។

ក្រៅពីវ៉ាក់សាំង BBIBP-CorV របស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចុះបញ្ជីវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលបង្កើតដោយ Pfizer / BioNTech ដែលជាវ៉ាក់សាំង AstraZeneca / Oxford ចំនួនពីរប្រភេទ គឺវ៉ាក់សាំង Janssen និងវ៉ាក់សាំង Moderna សម្រាប់ប្រើជាបន្ទាន់។

នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការជំនួយការអគ្គនាយករងអង្គការសុខភាពពិភពលោកទទួលបន្ទុកផលិតផលសុខភាពវេជ្ជបណ្ឌិត Mariangela Simao បានលើកឡើងថា ការបន្ថែមវ៉ាក់សាំង Sinopharm មានសក្តានុពលក្នុងការពន្លឿនការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ-១៩ យ៉ាងឆាប់រហ័ស សម្រាប់ប្រទេសដែលស្វែងរកការការពារបុគ្គលិកសុខភាព និងប្រជាជនដែលមានហានិភ័យ”៕

ដោយ ឈូក បូរ៉ា

To Top