ព័ត៌មានជាតិ

ផ្លូវការ៖ គណៈកម្មការអឺរ៉ុប សម្រេចដកផ្នែកខ្លះ នៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជា

គណៈកម្មការអឺរ៉ុប បានសម្រេចដកផ្នែកខ្លះ នៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលបានផ្តល់ឱ្យកម្ពុជា ក្រោមគម្រោងពាណិជ្ជកម្មអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធ (EBA) ដោយសារការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ និងជាប្រព័ន្ធនៃគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សដែលមានចែងនៅក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិនយោបាយ។ 

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុប ចេញនៅល្ងាចថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០នេះបានឱ្យដឹងថា ការដកផ្នែកខ្លះនៃការអនុគ្រោះពន្ធ – និងការជំនួសមកវិញជាមួយនឹងពន្ធស្តង់ដាររបស់សហភាពអ៊ឺរ៉ុប  នឹងប៉ះពាល់ដល់ផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ និងស្បែកជើង ដែលបានជ្រើសរើស និងរាល់ទំនិញសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនិងស្ករសរ។ ការដកនេះមានចំនួនប្រហែលមួយភាគប្រាំ ឬ ១ ពាន់លានអឺរ៉ូ នៃការនាំចេញប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុប។ លើកលែងតែសភាអឺរ៉ុបនិងក្រុមប្រឹក្សាជំទាស់រឿងនេះ បើពុំនោះទេ វិធានការនេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី ១២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២០ ។

តំណាងជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនិងគោលនយោបាយសន្តិសុខ / អនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោក Josep Borrell មានប្រសាសន៍ថា“ រយៈពេល ទំហំ និងផលប៉ះពាល់នៃការរំលោភរបស់កម្ពុជាទៅលើសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមក្នុងនយោបាយ និងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ និងសមាគម បានចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប ដោយគ្មានជំរើសអ្វីក្រៅពីការដកផ្នែកខ្លះនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនេះ។ 

លោកបន្តថា សហគមន៍អ៊ឺរ៉ុបនឹងមិនឈរមើល និងឃ្លាំមើលនៅពេលដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបំផ្លាញ សិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានកាត់បន្ថយ និងការជជែកដេញដោលដោយសេរី ត្រូវស្ងប់ស្ងាត់។ ការសម្រេចចិត្តថ្ងៃនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់របស់យើង ចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់ប្រទេសនេះ។ ដើម្បីឱ្យប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មនេះ ដូចដើមឡើងវិញ អាជ្ញាធរកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវចាត់វិធានការចាំបាច់” ៕

To Top