ព័ត៌មានជាតិ

លោក រឿន រុន ម្ចាស់ផ្ទះលក់ដូរគ្រឿងទេស ត្រូវផ្អាកលក់ ផ្អាកទំនាក់ទំនង ជាមួយអ្នកដទៃ និងហាមចេញក្រៅ ក្រោយប្រពន្ធផ្ទុកជំងឺកូវីដ

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋបាលក្រុងព្រះសីហនុ បានលោក រឿន រុន ជាម្ចាស់ផ្ទះលក់ដូរគ្រឿងទេស (ចាប់ហួយ) មានអាសយដ្ឋាន ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមទី១៤ ភូមិ៣ សង្កាត់លេខ១ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ ផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន នូវការលក់ដូរគ្រឿងទេស ដោយផ្អាកការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃ និងហាមចេញក្រៅផ្ទះ ក្រោយប្រពន្ធ របស់លោកមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ១៩ ៕

To Top