ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ១៩៖ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៤២នាក់ និងស្លាប់ម្នាក់

ភ្នំពេញ៖រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នៅថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ បានចេញសេចក្ដី ប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីករណីរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន៤២នាក់ថ្មី និងករណីស្លាប់ស្រ្តីជនជាតិខ្មែរម្នាក់។

To Top
×