ព័ត៌មានជាតិ

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង រកឃើញករណីវិជ្ជមាន កូវីដ១៩ ចំនួន២១នាក់ថ្មី និងស្លាប់២នាក់

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នៅថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសសព័ត៌មាន ស្ដីពីករណី រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន២១នាក់ថ្មី និងមានករណីស្លាប់ចំនួន ២នាក់ ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top