ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបង សម្រេចបែងចែក ជា តំបន់ក្រហម តំបន់លឿងទុំ និងតំបន់លឿង ដើម្បីទប់ស្កាត់ ជំងឺកូវីដ១៩

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង នៅថ្ងៃទី៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការដាក់ ចេញវិធានការ រដ្ឋបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ ការឆ្លងរាលដាល នៃជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយបែងចែក ជាតំបន់ក្រហម តំបន់លឿងទុំ និងតំបន់លឿង សម្រាប់រយៈពេល ៧ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ ថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ។

To Top