ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបង សម្រេចបន្តអនុវត្តវិធានការ​ រដ្ឋបាល ៧ថ្ងៃបន្ថែមទៀត

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង នៅថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបន្តអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាល ជាបណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាល នៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តបាត់ដំបង ។

To Top