ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ១៩ ៖ ឆ្លងថ្មី២៥៨នាក់ តាមPCR ជា៥៤៦នាក់ និងស្លាប់២១នាក់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានបន្តរកឃើញ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន២៥៨នាក់ទៀត តាមលទ្ធផលតេស្ត (PCR) ខណៈជាសះស្បើយ ចំនួន៥៤៦នាក់ និងស្លាប់ចំនួន២១នាក់។

ក្នុងនោះករណីឆ្លងសហគមន៍ ចំនួន២៤២នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ចំនួន១៦នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លង សរុបចំនួន១១៥ ០៦៨នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១០៨ ៤០៣នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ២ ៥២៧នាក់ ៕

To Top