នយោបាយ

មូលហេតុអ្វី បានជា គណបក្សភ្លើងទៀន មិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតអាណត្តិទី៧ (វីដេអូ)

ភ្នំពេញ ៖ ដោយសារដឹងជាមុនថា មិនអាចយកឈ្នះលើគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជៀសវាងភាពអាម៉ាស់មុខ មិនឲ្យគេដឹងថាខ្លួនត្រូវចាញ់ឆ្នោត ទើបគណបក្សភ្លើងទៀន ខំរកលេសបង្កឲ្យអស្ថេរភាពនយោបាយជាហេតុធ្វើឲ្យអន្តរជាតិមើលមកកម្ពុជា មិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញ ។ ជាបន្តសូមស្តាប់ការបកស្រាយពីកញ្ញា រូបស្រស់ម្នាក់ទម្លាយពីអាថ៌កំបាំងនេះ ៖

To Top