បច្ចេកវិទ្យា

គន្លឹះក្នុងការ ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ ស្តីពីបញ្ហាផ្សេងៗ របស់គណនី Facebook!

ភ្នំពេញ៖ ដោយមានសំណួរជាច្រើន ពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ អំពីនីតិវិធី ក្នុងការរាយការណ៍បញ្ហាផ្សេងៗ ដែលបានកើតមានឡើង លើគណនីបណ្តាញសង្គម Facebook។ បន្ថែមលើអត្ថបទដែលបានចុះផ្សាយកន្លងមក ថ្ងៃនេះក្រុមការងារសូមធ្វើការចែករំលែក អំពីរបៀបធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ អំពីគណនីរបស់បងប្អូន នៅពេលមានបញ្ហា តួរយ៉ាង៖ គណនីត្រូវបានជនអនាមិក កាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ បញ្ហាមានគណនីក្លែងបន្លំ ឬបញ្ហាទាក់ទងនឹងឯកជនភាពមួយចំនួន។

ដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ សូមបងប្អូនចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់៖ https://www.facebook.com/hacked
ប្រសិនបើប្អូនចូលតំណភ្ជាប់ ខាងលើដោយពុំទាន់បាន Login ចូលទៅកាន់គណនី តំណភ្ជាប់ខាងលើនឹងបង្ហាញផ្ទាំង និងរបៀបក្នុងការរាយការណ៍ ករណីគណនីបណ្តាញសង្គម Facebook របស់បងប្អូនត្រូវបាន លួចកាន់កាប់ដោយជនអនាមិក៖

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
  • សូមវាយបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ ឬអ៊ីម៉ែល ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងគណនី Facebook ដែលចង់រាយការណ៍
  • ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់លេខសម្ងាត់ចាស់ របស់អ្នកមុនពេលប្តូរដោយជនអនាមិក
  • បន្ទាប់មកសូមធ្វើតាមការណែនាំ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ តម្រូវដោយក្រុមហ៊ុន Facebook

ក្នុងករណីបងប្អូនបាន Login ចូលទៅកាន់គណនីខ្លួន ឬកំពុងមានសិទ្ធិកាន់កាប់គណនីរបស់ខ្លួន តំណភ្ជាប់ខាងលើនឹងបង្ហាញ អំពីជម្រើសមួយចំនួន ដែលបងប្អូនអាចធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ លើបញ្ហាដូចជា៖

  • សង្កេតឃើញមានអត្ថបទ ឬសារ (Post / Messsage / Event) ដែលលោកអ្នកពុំបានបង្កើត (I found a post, message or event that I didn’t create)
  • សង្ស័យមានជនអនាមិកកំពុងប្រើប្រាស់គណនីរបស់ខ្លួន (Someone else got into my account without my permission)
  • សង្កេតឃើញមានគណនីក្លែងបន្លំប្រើប្រាស់ឈ្មោះ ឬរូបថតរបស់អ្នក (I found an account which uses my name or photos)
  • បញ្ហាទាក់ទងនឹងសិទ្ធិឯកជនភាព (People can see things that I thought were private)
  • ឬបញ្ហាផ្សេងៗ ដែលពុំមានក្នុងជម្រើសខាងលើ (I don’t see the right option on this list)

បញ្ជាក់៖ អត្ថបទខាងលើគ្រាន់តែជាទស្សនាទាន និងជាគន្លឹះទូទៅ ដើម្បីបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់ ក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ អំពីបញ្ហាកើតមានលើគណនី Facebook។ ទោះជាយ៉ាងណាសេចក្តីរាយការណ៍នីមួយៗ មានការណែនាំ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ តម្រូវដោយក្រុមហ៊ុន Facebook ដែលបងប្អូនត្រូវបំពេញ និងធ្វើតាមជាចាំបាច់ ៕

To Top