អត្ថបទ

Big Sound Cambodia មានលក់ Speaker ម៉ាកល្បីៗ គុណភាព ស្ដង់ដារអឺរ៉ុប

Big Sound Cambodia គឺជាហាងលក់ Speaker មាក់ល្បីដូចជា Bose ,B&W ,B&O ,អំភ្លីម៉ាក់ Marrantz , Denon មកពីអឺរ៉ុប ដូចជាបារាំង ,ស្វីស ,ដាណាម៉ាក…។

This image has an empty alt attribute; its file name is photo_2021-03-08_13-47-21-1024x768.jpg

អ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសរបស់Big Sound Cambodia គឺគុណភាពស្ដង់ដារអឺរ៉ុប ប្រើប្រាស់ភ្លើង220v ដូចនៅប្រទេសកម្ពុជា។

This image has an empty alt attribute; its file name is photo_2021-03-08_13-47-25-1024x768.jpg

Big Sound Cambodia មានលក់ផលិតផលមួយទឹក ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ , មិនមានការជួសជុលដោះដូរគ្រឿង ឬកែប្រែភ្លើងពី110V ទៅ220V ទេ។ Big Sound Cambodia លក់ផលិតផលសុទ្ធជូនអតិថិជន! ហាង Big Sound Cambodia សូមបដិសេធចំពោះផលិតផលក្លែងក្លាយនៅហាងយើង!

This image has an empty alt attribute; its file name is photo_2021-03-08_13-47-29-1024x768.jpg

លោកអ្នកអាចរកទិញបាននៅ Big Sound Cambodia សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកលេខ 089883863, 016383863!

This image has an empty alt attribute; its file name is photo_2021-03-08_13-47-27.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_2021-03-08_13-47-31-1-1024x768.jpg
To Top