ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ៖ ពលរដ្ឋរងគ្រោះ ត្រូវស្តាប់អាជ្ញាធរ ​ដែលជួយជម្លៀស ទៅទីទួលសុវត្ថិភាព

ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចតេជោបានផ្ញើសារ ទៅអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ត្រូវជួយជម្លៀសពលរដ្ឋចេញ ពីតំបន់រងគ្រោះ ដូច្នេះពលរដ្ឋត្រូវស្តាប់អាជ្ញាធរ ក្នុងការចាកចេញរកកន្លែងសុវត្ថិភាព ។

សម្តេចបន្តថា ក្នុងនោះមាន១០ខេត្ត សម្តេចបានបញ្ចេញថវិកាជួយ ហើយមានខេត្តមួយចំនួនទៀត នឹងមានភ្លៀង ៕

To Top