ព័ត៌មានជាតិ

កម្លាំងអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ ចូលរួមសហការអនុវត្ត សេចក្តីសម្រេច របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ស្តីពី វិធានការបម្រាមគោចរ (Video)

ភ្នំពេញ: កម្លាំងអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ ចេញចូលរួមសហការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេច របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ស្តីពី វិធានការបម្រាមគោចរ ចាប់ពីម៉ោង៨:០០យប់ រហូតដល់ ម៉ោង៥:០០ភ្លឺ ចំនួន២៦គោលដៅ និងល្បាតការពារសន្តិសុខ សុវត្ថិភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ទូទាំងភូមិសាស្ រ្តរាជធានីភ្នំពេញ នាយប់ថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។

To Top