ព័ត៌មានជាតិ

សេងហាងសាឡន NAIL BOX នៅផាប់ស្ទ្រីត ខេត្តសៀមរាប បន្ទាន់ក្នុងតម្លៃពិសេស!

សេងហាងសាឡន NAIL BOX នៅផាប់ស្ទ្រីត ខេត្តសៀមរាប បន្ទាន់ក្នុងតម្លៃពិសេស ដែលស្ថិតនៅទីតាំងផ្ទះលេខ ៦៤ ផ្លូវលេខ ៩ ក្រុងសៀមរាប នៅ PUB STREET (មានមនុស្សឆ្លងកាត់ច្រើន)។

 💸តម្លៃសេងសរុប ១៧០០០$ ឈ្នួលហាងប្រចាំខែ ៦៥០$ /ខែ កុងត្រាផ្ទះរហូតដ់ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅសល់ប្រាក់កក់ ៦៤០០$ 

  🏠មាន ២ ជាន់ ៣ បន្ទប់/ ចង្ក្រានបាយ ១/ បន្ទប់ទឹក ៣ (ខាងលើ២) 
+សេងសំភារះទាំងអស់ដែលមានសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងហាង*
+សេងភ្លាមអាចបើកប្រកបអាជីវកម្មបានភ្លាម 


📲ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានបន្ថែមតាម លេខទូរស័ព្ទ ០១០ ៤០ ៣៧ ៣៧

Facebook page: https://www.facebook.com/NailsBoxSiemreap

Google map: https://www.google.com/maps/dir/11.554112,104.9272158/13.3539896,103.8543633/@12.9067638,104.1787853,9.66z/data=!4m4!4m3!1m1!4e1!1m0

To Top