ព័ត៌មានជាតិ

លទ្ធផលបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភា បណ្តោះអាសន្ន គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ទទួលបាន១០ ០៥២ សំឡេង

ភ្នំពេញ ៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(គ.ជ.ប)បានលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ន នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥ ថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន១០ ០៥២ សំឡេង គណបក្សឆន្ទៈខ្មែរទទួល១ ៣៩៤ សំឡេង គណបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិចទទួល១៩ សំឡេង និងគណបក្សកម្លាំងជាតិទទួលបាន២៣៤ សំឡេង៕

To Top