ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូង៖ ការបរិច្ចាគប្លាស្មា ដោយព្រះវិហារស៊ីនឆន់ជី ជួយសម្របសម្រួល ការអភិវឌ្ឍ ថ្នាំព្យាបាលសម្រាប់ កូវីដ -១៩

នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែសីហា សមាជិកជាង ១.០០០ នាក់ នៃព្រះវិហារសាសនាគ្រិស្តស៊ីនឆន់ជី ដែលបាន ព្យាបាលកូរ៉ូណា ១៩ បានចាប់ផ្តើមបរិច្ចាគប្លាស្មា ជាក្រុមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ថ្នាំព្យាបាលកូរ៉ូណា ១៩ ។ ការបរិច្ចាគផ្លាស្មាលើកទី ២ របស់ព្រះវិហារសាសនាគ្រិស្តស៊ីនឆន់ជី គឺប្រព្រឹត្តទៅនៅ ទីក្រុងដេគូ ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី ៤ ខែកញ្ញា។

នេះត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងស្ថានភាពមួយ ដែលវិបត្តិត្រូវបានកើនឡើងដោយការរីករាលដាលឡើង វិញនៃកូរ៉ូណា។ តាមការអញ្ជើញរបស់អាជ្ញាធរសុខាភិបាល នៅសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូង ត្រ ឡប់មកវិញនៅថ្ងៃទី២៤ ដោយស្នើសុំឱ្យព្រះវិហារសាសនាស៊ីនឆន់ជី សហការដើម្បីបរិច្ចាគប្លាស្មា បន្ថែមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ថ្នាំព្យាបាល។

នៅដើមឆ្នាំនេះមានករណីដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ថា មានចំនួនអ្នកឆ្លងប្រហែល ៤.០០០ករណី ត្រូវ បានរកឃើញនៅក្នុងសមាជិកព្រះវិហារសាសនាគ្រីស្ទស៊ីនឆន់ជី ដែលមានការឆ្លងភាគច្រើននៅឯ ទីក្រុងដេគូនៃប្រទេសកូរ៉េ ដែលភាគច្រើននៃពួកគេបានជាសះស្បើយពីវីរុស ដែលមានមនុស្ស ស្លាប់ចំនួន១១នាក់។

យោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលកូរ៉េសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យនិងការពារជំងឺ និងព្រះវិហារស៊ីនឆន់ជី ដោយមានកិច្ចសហការពីអាជ្ញាធរ និងព្រះវិហារស៊ីនឆន់ជី មនុស្ស ៥៦២នាក់ បានព្យាបាល នៅក្នុងព្រះវិហារបានចុះឈ្មោះសម្រាប់ការបរិច្ចាគប្លាស្មា ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី ២៦ ខែសីហា មនុស្សចំនួន ៦២៨ នាក់បានបញ្ចប់ការបរិច្ចាគនេះ។ នៅចុងបញ្ចប់នៃការបរិច្ចាគប្លាស្មា លើកទី ២ មនុស្សសរុបដែលបានព្យាបាលចំនួន ១,៧០០ នាក់នៃពួកបរិសុទ្ធមកពីព្រះវិហារសាសនាគ្រិស្ត ស៊ីនឆន់ជី បានចូលរួមក្នុងការបរិច្ចាគប្លាស្មា។

នៅថ្ងៃទី ២៤ KCDC បានស្នើសុំបន្ថែមទៀតដល់ព្រះវិហារសាសនាគ្រិស្តស៊ីនឆន់ជី សម្រាប់ ការបរិច្ចាគ ប្លាស្មាជាទ្រង់ទ្រាយធំពីសមាជិកអ្នកជំនឿនៃព្រះវិហារសាសនាគ្រិស្តស៊ីនឆន់ជី
”សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ ការព្យាបាលយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងវាយតម្លៃការព្យាបាល តាមរយៈការបរិច្ចាគ ប្លាស្មា” ។

អនុប្រធាននៃKCDC បានមានប្រសាសន៍ថា ”ដោយមានការសហការពីទីក្រុងដេកូ មជ្ឈមណ្ឌលអត្ត ពលកម្ម ក្រុងដេកូគ្រោងនឹងផ្តល់ឧបករណ៍និងបុគ្គលិក GC ហ្វាម៉ា (សម្រាប់ការបរិច្ចាគ) ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា។ យើងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការដែលបានផ្តល់ទីក្រុង ជាទីតាំងសម្រាប់អំណោយជាក្រុម។ យើងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សមាជិកក្រុមជំនុំនៃអង្គការ សាសនាស៊ីនឆន់ជីឱ្យមានភាពជាក់លាក់” ។

ការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍ ការព្យាបាលប្លាស្មាដែលកំពុងដំណើរការ គឺកំពុងដំណើរការដោយ វិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពក្រោមក្រសួងសុខាភិបាល និងសុខុមាលភាព ដោយសហការជាមួយGreen Cross (GC) Pharma ដែលជាក្រុមហ៊ុនជីវបច្ចេកវិទ្យានៅកូរ៉េខាងត្បូង។

នៅថ្ងៃដដែលរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិក (FDA) បានអនុញ្ញាតិអោយប្រើប្រាស់ ប្លាស្មា ដែលអាចសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់ការព្យាបាលអាយឌីអាយ ១៩ ។ អ្នកជំនាញនិយាយថា ចាំបាច់ត្រូវប្រមូលទិន្នន័យបន្ថែមទៀត ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នៃការព្យាបាលបែបនេះ។

បញ្ហាប្រឈមធំៗនៃការស្រាវជ្រាវប្រសិទ្ធភាព និងការវិវត្តនៃការព្យាបាលប្លាស្មា គឺមកពីការផ្គត់ផ្គង់ មានកំណត់ពីម្ចាស់ជំនួយដែលត្រូវតែជាសះស្បើយពីវីរុស។

នៅក្នុងលិខិតមួយនៅថ្ងៃទី ២៥ លោកប្រធាន Lee Man-hee នៃព្រះវិហារសាសនាគ្រិស្តស៊ីនឆន់ជី បានផ្តល់អនុសាសន៍ថា “ ចូរនាំមុខក្នុងការបរិច្ចាគប្លាស្មា ដោយពួកបរិសុទ្ធដែលត្រូវបានព្យាបាល ដើម្បីឱ្យឈាម(ប្លាស្មា) របស់ពួកបរិសុទ្ធ អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីយកឈ្នះកូរ៉ូណា ១៩ សម្រាប់ ប្រទេស និងប្រជាជនរបស់យើង” ៕

To Top
×