ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Nida Poll៖ ប្រជាជនភាគច្រើនព្រួយបារម្ភថា ស្ថានភាព Covid-19 អាចកាន់តែអាក្រក់ក្នុងរយៈពេលពី មួយទៅពីរខែខាងមុខនេះ បន្ទាប់ពីការបើកប្រទេសឡើងវិញ

បរទេស៖ ប្រជាជនភាគច្រើន មានការព្រួយបារម្ភថា ស្ថានភាព Covid-19 អាចកាន់តែអាក្រក់ក្នុងរយៈពេលពី មួយទៅពីរខែខាងមុខនេះ បន្ទាប់ពីការបើកប្រទេស ឡើងវិញនៅថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកា ។ នេះបើយោងតាមលទ្ធផល នៃការស្ទង់មតិមតិរបស់ វិទ្យាស្ថានជាតិគ្រប់គ្រងអភិវឌ្ឍន៍ ឬ Nida Poll ។

យោងតាមសារព័ត៌មាន Bangkok Post ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ បានឱ្យដឹងថា ការស្ទង់មតិនេះធ្វើឡើងដោយការ សម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទនៅចន្លោះថ្ងៃទី ១៥-១៦ ខែវិច្ឆិកា លើប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ១ ៣២០ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ នៃកម្រិតអប់រំ និងមុខរបរផ្សេងៗនៅទូទាំងប្រទេស ដើម្បីចងក្រងមតិរបស់ពួកគេលើស្ថានភាព ទូទៅបន្ទាប់ពីការបើក ប្រទេសឡើងវិញនៅថ្ងៃទី ១ ខែវិច្ឆិកា។

ទាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ច គឺ ៤៨,១១ភាគរយ គិតថា វានៅដដែល, ២៩,៨៥ភាគរយ បានមើលវាថា បានប្រសើរឡើងបន្តិច; ៩,២៦ភាគរយ គិតថា វាកាន់តែអាក្រក់ទៅៗ, ៨,៩៤ភាគរយ គិតថាវាកាន់តែអាក្រក់ទៅៗ ហើយមានតែ ៣,៤៨ភាគរយ ប៉ុណ្ណោះដែលនិយាយថា លក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចមាន ភាពប្រសើរឡើងច្រើន។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

នៅពេលសួរថា តើពួកគេពេញចិត្តចំពោះវិធានការ របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការ ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃ Covid-19 កម្រិតណានោះ គឺមាន ៤២,៨៨ភាគរយ បាននិយាយថា ពួកគេពេញចិត្តដោយស្មោះត្រង់, ២៩,០៩ភាគរយ មិនពេញចិត្តបន្តិច, ១៧,០៤ភាគរយ មិនពេញចិត្តទាល់តែសោះ, ៨,៦៤ភាគរយ ពេញចិត្តខ្លាំង និង ២,៣៥ភាគរយ មិនមានចម្លើយ ឬមិនចាប់អារម្មណ៍ ៕

ប្រែសម្រួលៈ ណៃ តុលា

To Top
×