ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសាធារណការ ជូនដំណឹង បន្តអនុវត្តការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ យានយន្ត រកម្ចាស់ដើមមិនឃើញ រហូតដល់ថ្ងៃ៣០ កញ្ញា

ភ្នំពេញ ៖ ដើម្បីសម្រួលដល់ ប្រជាពលរដ្ឋដែល មានបំណងផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្ត ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន សម្រេចបន្តអនុវត្តការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្ត ដែលរកម្ចាស់ដើមមិនឃើញ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០៕

To Top
×