ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ១៩៖ អ្នកឆ្លងថ្មី៥៦០នាក់ ជា៥៣៧នាក់ និងស្លាប់៩នាក់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសពីាររកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៥៦០នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ៥៣៨នាក់ និងស្លាប់ ៩នាក់។

ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងទាំង៥៦០នាក់មានករណីឆ្លងសហគមន៍៥៤៥នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស១៥នាក់។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

សូមបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន២៥២០៥នាក់

អ្នកជាសះស្បើយចំនួន១៧៧០១នាក់ និងអ្នកស្លាប់១៧៦នាក់៕

To Top
×