ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ១៩ ៖ ឆ្លងថ្មី៥៧៧នាក់ ជា៦២៨នាក់ និងស្លាប់២៩នាក់

ភ្នំពេញ ៖ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៥៧៧នាក់ទៀត ជាសះស្បើយចំនួន៦២៨នាក់ និងស្លាប់ចំនួន២៩នាក់។

ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ចំនួន៣៣៣នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេសចំនួន២៤៤នាក់។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

សូមបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន៧៩០៥១ នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន៧២១៤៥នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន១៤៧១នាក់៕

To Top