ព័ត៌មានជាតិ

Breaking News៖ កម្ពុជា រកឃើញករណីឆ្លង វីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី Delta ចំនួន៦៧ករណីថែមទៀត

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការរកឃើញវីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី B.1.617.2 (Delta) ចំនួន ៦៧ ករណី នៅថ្ងៃទី៤ និងថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ សរុបទាំងអស់៣២៧នាក់

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top