ព័ត៌មានជាតិ

រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ៤៩៦នាក់ ជាសះស្បើយ៥៧៥នាក់ និងស្លាប់១៤នាក់

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាស ព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្ត រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន៤៨៦នាក់ អ្នកជំងឺចំនួន៥៧៥នាក់ ជាសះស្បើយ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន១៤នាក់។

To Top