ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ ៖ អ្នកកើតអូមីក្រុង រកឃើញ៣៧នាក់ទៀត ដោយចូលសហគមន៍១៩នាក់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៣៧នាក់ទៀត ជាករណីអូមីក្រុងទាំងអស់ ក្នុងនោះឆ្លងសហគមន៍ចំនួន១៩នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេសចំនួន១៨នាក់ ខណៈជាសះស្បើយចំនួន១៦នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន ១២០ ៩១៤នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១១៧ ១៦២នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ៣ ០១៥នាក់៕

To Top
×