ព័ត៌មានជាតិ

កៀកថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌ! សាំងធម្មតាធ្លាក់ថ្លៃ មកនៅត្រឹម១លីត្រ ៤៣០០រៀល

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានប្រកាសពីតម្លៃប្រេង ចាប់ពីថ្ងៃទី១១-២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ដោយសាំងធម្មតាមានតម្លៃ ៤.៣០០រៀល ចុះថ្លៃ ២៥០រៀល ខណៈម៉ាស៊ូតតម្លៃ ៤.៦៥០ ចុះថ្លៃ២០០រៀល បើធៀបនឹង ១០ថ្ងៃមុន ៕

To Top